Persoonlijke Intuïtieve Traning (PIT), Verdieping

Na het volgen van PIT kun je instromen in de PIT Verdiepingsgroep die ongeveer 8 x per jaar bijeenkomt.

De avonden zullen o.m. de volgende thema’s hebben:

► Onderhouden/Verfijnen Grondingoefeningen, uitbreiding van de mogelijkheden
► Uitbreiding van werken met Kosmische Energie
► Meer ontwikkelen van sensitiviteit
► Schoonmaken van b.v. Aura’s en ruimtes
► Signaleren van entiteiten en negatieve Energieën, èn hoe hiermee om te gaan
► VERTROUWEN
► Ervaren van hulp uit de Kosmische wereld, wat bemoedigend en inspirerend is
► We besteden aandacht aan Persoonlijke processen en actualiteiten
► Ingaan op onderwerpen die door cursisten aangedragen worden

 
Agenda
Geen tags gevonden.