Herstelproces complete hoge dwarslaesie (C-3/C-6) Helene.
Onderstaand maken Helene en Peter je graag getuige van de opmerkelijke vorderingen m.b.t. het herstelproces van Helene, herstel van een totale verlamming (complete hoge dwarslaesie, C 3 - C 6), opgelopen na een dramatische val van een huifkar tijdens hun vakantie in juli 2006.
Van reguliere zijde kregen zij direct te horen dat er geen herstel mogelijk is.
Samen hebben ze toen besloten een eigen “Alternatieve” weg te volgen.

Mede gezien de zeer bemoedigende vorderingen willen - en kunnen - ze dit niet voor zichzelf houden, immers een ieder kan hiermee zijn of haar voordeel doen, ook wanneer het om een andere ziekte of kwaal gaat. Het is duidelijk dat Peter en Helene een heel bijzonder pad volgen.

“Mijn thema Albums "Helene Neijmeijer" en "Bold & Boundless" zijn de dragers van ons verhaal, een prachtige boodschap, die nu naar buiten gebracht mag worden. Deze CD's staan voor veel wat ik heb beleefd, gevoeld en ervaren. Moge dit alles een inspiratie, heling, troost, kracht, rust, . . . . . . . zijn voor velen.”

Helene Neijmeijer

Zie ook: www.heleneneijmeijer.nl

Therapeutische aanpak
Voortgang herstel ► Pagina's zijn in bewerking

 
Agenda
Geen tags gevonden.