Herstel/Behandeltraject Dwarslaesie

Middels een consult geven wij Therapeutische adviezen.
Daarnaast Therapeutische begeleiding/behandeling waar het gaat om het herstel/behandeltraject dwarslaesie/verlamming, ook in relatie tot de psycho-sociale leefwereld en omgevingfactoren.
 

Bij een dwarslaesie is het nooit te laat te starten met therapieën, zowel emotioneel als fysiek.
 

Diagnose dwarslaesie vraagt om efficiënte en concrete (be)handelingen.

Bel of mail gerust voor het maken van een afspraak.

Terug naar Therapieën

 
Agenda
Geen tags gevonden.